Hieper de Piep, zoals je ziet
Wij vergeten jouw verjaardag niet!

 

Wie heeft verjaardag in de maand December  2018

10 December Hans Wunderink

14 December  Huub Berkers

23 December Carolien Heynis

27 Decdember Lilian Kuipers

28 December Jose Cals-Ploum 

 

Wie heeft verjaardag in de maand Januari 2019

08 Januari Helene van der Linen-Bollen

09 Januari Frans Godec

11 Januari Leo Gielen

17 Januari Wiel Herens

25 Januari Jeu Quaden

26 Januari Richard Wanders