Het weer in December !

 

Zijn er in december veel mollen,

dan laat de winter met zich sollen.

 

Als met Kerstmis de muggen zwermen,

Kunt ge met Pasen uw oren wermen.

 

Brengt St. Nicolaas (6 december) ijs,

Dan brengt de Kerstman regen.

 

Blaast de noorderwind met een decembermaan,

dan houdt de winter 4 maanden aan.

 

Decemberregen is geen zegen.

 

In december korten de dagen 21 minuten en lengen ze 5 minuten.