Senioren voor Senioren Heerlen Meezenbroek Molenberg

 

Doelstelling

a. Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

b. De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

Oprichtingsdatum en -documenten

Onze vereniging is op 13 januari 2016 opgericht.

 

Beloningsbeleid.

De SVS HMM kent geen betaalde bestuurders.

Er wordt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt.

 

Bestuur.

Het bestuur van de vereniging is op 23 maart 2016 in de eerste ledenvergadering van de vereniging gekozen en bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

Silvy Vaessen

Voorzitter SVS HMM

 

 

 

 

 

Ben Kuijpers

Vice. Voorzitter & Ledenadministratie SVS HMM

 

 

 

 

Ad Walraven

Secretaris & Penningmeester SVS HMM

 

 

 

 

 

 

Hélène van der Linde

Bestuurslid SVS HMM

Verjaardagskaarten per 1-1-2018

 

 

 

 

 

Rob Zwaak

Bestuurslid SVS HMM

Ledenwerving !