Diensten voor leden, zoals belastinghulp, kortingen e.d.

 

1. Hulp bij belastingopgave voor lagere inkomens;

2. Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen;

3. Hulp bij het invullen van formulieren;

4. Waakzaamheid bij de instandhouding van voorzieningen;

5. Aandacht bij ziekte en kroonjaren van leden;

6. Rijbewijskeuring ; ?

7. Collectieve korting bij CZ zorgverzekering.

 

Hulp bij belastingaangifte

Ook in 2018 staan de vrijwilligers van de belastingservice voor u klaar bij het invullen.

Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen;

1. Men moet lid zijn van de vereniging SVS H.M.M. en in het bezit van een B.S.N. Nummer.

2. Het inkomen mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan € 35.000,00 per jaar en voor leden met een partner € 50.000,00

3. Voor het vermogen gelden dezelfde bedragen, dus € 35.000,00 resp.

€ 50.000,00.

Er word een kleine vergoeding gevraagd voor de te maken onkosten.

Voor hulp bij de aangifte over 2018 contact opnemen met;

Zie boven contact via e-mail krijgt u dan automatisch bericht

BURGER SERVICENUMMER VERPLICHT !