Op donderdag 20 december 2018 houden we ons jaarlijks Kerstkienen.

 

U krijgt tijdig bericht hierover voor inschrijving !