Op donderdag 30 november 2017 tijdens onze kien middag  werden we volkomen verrast door de komst van Sinterklaas dit was geweldig en iedereen vond het leuk en heeft genoten, allemaal ontvingen ze de letter S die staat voor sint en natuurlijk ontbraken de pepernoten niet.  Zie foto sessie !

 

Geschiedenis van Sinterklaas

 

De Sinterklaas geschiedenis begint historisch gezien in Turkije. Hier is Sint Nicolaas de bisschop van Myra (Turkije) geweest, hij komt dus niet uit Spanje. Gestorven op 6 dec. ca. 340 na Christus. Overblijfselen van zijn beenderen zijn later door vereerders naar Bari in Italië gebracht. Bari was lange tijd in Spaanse handen en wie weet, heeft men vroeger Italië met Spanje verward. Vanwege de vele goede daden die hij gedaan zou hebben werd hij heilig verklaard. Er ontstonden allerlei legendes over deze persoon en zijn goede daden. Het pepernoten en suikergoed gooien zou afkomstig zijn van het geven van geld aan arme mensen. Waar zijn hulp, Zwarte Piet precies vandaan komt is niet duidelijk. Hier bestaan een aantal verhalen over. Zo zou Piet een wees zijn afkomstig uit Afrika, die na slaaf te zijn geweest als dank voor zijn vrijlating, Sint Nicolaas is blijven helpen. De roe werd vroeger gebruikt voor het schoonmaken van schoorstenen in de bijbehorende zak werd de roet opgeborgen. De aankomst per Stoomboot van uit Spanje. De stoomboot valt misschien af te leiden uit de verhalen dat Sint Nicolaas zeelieden die in nood verkeerden kwam redden. Het feit dat veel havensteden een Sint Nicolaaskerk hebben is hiervan afgeleid.