Senioren voor Senioren Heerlen Meezenbroek Molenberg

 

Doelstelling

a. Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

b. De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

C. Het organiseren van voorlichtende, sociale, culturele, sportieve, recreatieve, en educatieve activiteiten, Overleg met overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.

 

Een organisatie voor:

  > Mensen die ook na hun zestigste wat van het leven willen maken

  > Mensen die betrokken zijn bij de samenleving, mensen die houden van gezelligheid;

  > Mensen die het de moeite waard vinden om over maatschappelijke vraagstukken te discuteren

  > Mensen die actief willen zijn binnen hun mogelijkheden. Voor elk wat wils.!

 

Oprichtingsdatum en -documenten

Onze vereniging is op 13 januari 2016 opgericht.

 

Beloningsbeleid.

De SVS HMM kent geen betaalde bestuurders.

Er wordt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt.

 

Bestuur.

Het bestuur van de vereniging is op 23 maart 2016 in de eerste ledenvergadering van de vereniging gekozen en bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

Silvy Vaessen

Voorzitter SVS HMM

 

 

 

 

Jan van Kan

Secretaris SVS HMM

 

 

 

 

Hélène van der Linde

Bestuurslid SVS HMM

Ondersteunend

 

 

 

 

 

 

Rob Zwaak

Bestuurslid SVS HMM

Ledenwerving !

 

 

 

 

Annemie Janszen

Bestuurslid SVS HMM

Ondersteunend