Hulp bij belastingaangifte

Ook in 2018 staan de vrijwilligers van de belastingservice voor u klaar bij het invullen.

Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen;

1. Men moet lid zijn van de vereniging SVS H.M.M. en in het bezit van een B.S.N. Nummer.

2. Het inkomen mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan € 35.000,00 per jaar en voor leden met een partner € 50.000,00

3. Voor het vermogen gelden dezelfde bedragen, dus € 35.000,00 resp.

€ 50.000,00.

Er word een kleine vergoeding gevraagd voor de te maken onkosten.

Voor hulp bij de aangifte over 2018 contact opnemen met;

Zie boven contact via e-mail krijgt u dan automatisch bericht

BURGER SERVICENUMMER VERPLICHT !

 

 

SvS - Checklist bescheiden bij belastingaangifte 2018

Nodig voor aangifte van alle aangifteplichtigen (indien van toepassing)

Persoonlijke gegevens:

Uw burgerservicenummer (BSN)

DigiD-(machtigings)code en uw Wifi-naam + code

Als u (ouderen)inkomen hebt

Jaaropgave AOW van het jaar waarover u aangifte doet.Jaaropgave(n) pensioen(en) die u ontvangt van het jaar waarover u aangifte doet.

Overzicht van ontvangen partneralimentatie.

Als u een koopwoning bezit

Hypotheekoverzicht van het jaar waarover u aangifte doet. (saldi/renten) Bij aan- of verkoop woning in jaar van aangifte: notarisafschrift/taxatiekosten

Subsidieoverzicht eigen woning.

BsGW: WOZ-beschikking van de gemeente waarop WOZ-waarde per 1 januari van een jaar eerder de belastingaangifte.

Bij eigenaar van een appartement en aangesloten bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) het tegoed bij de VvE per 01-01 van het aangiftejaar.

Als u een huurwoning heeft

Huuroverzicht verhuurder, waarin kale huur is opgenomen en servicekosten

Huursubsidie geregeld?         wel/niet van toepassing

Indien sprake is van een huurappartement en aangesloten bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) het tegoed bij de VvE per 01-01 van het aangiftejaar.

Als u spaargeld of beleggingen hebt of schulden heeft

Financiële overzichten van alle bank- en spaarrekeningen alsmede schulden van het ­betreffende jaar met de saldi per 01-01 en 31-12 en de IBAN-nummers erop vermeld.

Als u verzekeringen of lijfrenten hebt

Lijfrentepremie of lijfrentespaarrekening: lijfrentepolis, clausule­blad, betalingsbewijzen, verklaring pensioenaangroei (factor A) en inkomensgegevens van het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte.

Verzekeringen ANW of WAO: polis en betalingsbewijzen.

Als u kosten maakt

Reiskosten: eigen vervoer/taxi en overzicht maken waar je per keer bent geweest + aantal KM’s enkele reis dubbel.

Alimentatie voor ex-partner of kind: betalingsbewijzen.

Ziektekosten: betalingsbewijzen medicijnen (ook van Kruidvat etc.), nota’s of bankafschriften. (eigen bijdrage niet aftrekbaar)

Voorgeschreven dieet: dieetverklaring arts of diëtist.

Scholings- of studiekosten: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften.

Giften: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften. Wel/geen Anbi-instelling.

 

Ook de belastingopgave van het vorige jaar.