Activiteiten Senioren voor Senioren H.M.M. 2018

 

Activiteiten zijn altijd in het Juphuis tenzij anders vermeld!

U ontvangt steeds een inschrijfformulier voor aanmelding!

Er kunnen kleine onkosten in rekening gebracht worden, wordt v.t.v. bekend gemaakt hoeveel!

Dit is alles onder voorbehoud er kan zich een situatie voordoen dat het niet doorgaat.

Gele tekst activiteit is al geweest!

 

Nieuwjaarsviering                      Zaterdag      6 januari 2018           Aanvang 14.00 uur

 

Brandweer veiligheid                 Woensdag   7 februari 2018         Aanvang 14.00 uur

 

Voorlichting BOA zie *                Woensdag   14 maart 2018           Aanvang 14.00 uur

 

Zorg en huurtoeslag ?                 Woensdag    11 april 2018             Aanvang 14.00 uur

 

Wandelen op de hei/elders        Woensdag    23 mei 2018               Aanvang 14.00 uur

 

Ouderen in het verkeer/VVN     Woensdag    6 juni 2018                 Aanvang 14.00 uur

 

Dagtocht overleg busondern.    Woensdag    Juli ?

 

Info met Pedicure                         Woensdag 10 oktober 2018           Aanvang 14.00 uur

 

Veiligheid EHBO thuis                   Woensdag 24 oktober 2018           Aanvang 14.00 uur

 

Uit eten met de leden?                 Vrijdag     16 november 2018         Chinees/Griek/anders

 

Creatief kan niet doorgaan i.v.m. nieuwe baan van huidige creatief lesgever.

 

* Toelichting op woensdag 14 maart 2018, een BOA is een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, een BOA kan zijn Parkeercontroleur, Jachtopziener, Boswachter, Inspecteur dierenbescherming, Leerplichtambtenaar, Conducteur, Openbaar vervoer BOA-OV, Arbeidsinspectie, Sociaal rechercheur, Belastingdienst/Douane Beambte, Weginspecteur, NVWA inspecteur, BOA in dienst bij Politie

 

 

Elke Donderdag

 

 Kienen Juphuis

 

Aanvang 14:00 uur

 

Donderdag 8 Maart Geen Kienen