AANMELDINGS FORMULIER LIDMAATSCHAP

 

Lidmaatschap:

 

Contributie                                                                                                                                         De contributie voor het lidmaatschap van                                                                                     Senioren voor Senioren Heerlen - Meezenbroek - Molenberg

bedraagt:   

                  > Leden € 25,00 per kalenderjaar                                                                                                     > Partners van leden € 15,00 per kalenderjaar

                       (Uitsluitend wonende op hetzelfde adres) 

                              Voor partner apart formulier invullen? 

 

U kunt de contributie overmaken op Banknummer: NL62RBRB0929466594

t.n.v. Senioren voor Senioren HMM

 

U kunt zich aanmelden als nieuw lid d.m.v. het lidmaatschap Formulier hieronder.                         Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter

Lidnummer krijgt u toegekend door ledenadministratie !

Daarna ontvangt u lidmaatschap bewijs, als we foto van u ontvangen hebben.

De geplande activiteiten kunt u terug vinden op onze website onder activiteiten!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.