"Informatie middag"

Brandweer Heerlen voor Senioren en belangstellenden

Deze middag werd verzorgt door Dhr. Bert Evers, het ging over de brand veiligheid waar je zelf iets aan kan doen, bv. Was droger pluisvrij maken, Gasfornuis kraan dicht draaien, belangrijk het plaatsen van rook melders en koolmonoxide melders, opladers niet s,nachts gebruiken maar overdag i.v.m. brandgevaar en zo veel te meer om op te noemen. De leden hebben deze informatie zeer op prijs gesteld en onder luid applaus werd dhr. Bert Evers bedankt voor zijn prima uitleg en beantwoording van de vragen voor de leden. Waarvoor natuurlijk ook onze dank als bestuur SVS HMM.